Anja Røyne

Fysiker


1 kommentar

Bildefredag: En termisk titt bak Munchs bilder i Universitetets Aula

aul15_050

På PGP har vi et dyrt og fint kamera som tar bilder av varmestråling istedenfor synlig lys, et såkalt termisk kamera. For noen år siden ble vi kontaktet av en gruppe konservatorer som skulle gå i gang med å redde Munch sine bilder i Universitetets Aula. De ville gjerne bruke kameraet vårt til å finne ut noe om hvordan bildene var hengt opp og om striper av støv som hadde dukket opp på bildene kunne ha noe med opphenget å gjøre. Heldig som jeg var så fikk jeg bli med til Aulaen og ta varmebilder.

På bildet over er det termiske bildet lagt oppå bildet av Munchs «Solen», som henger over scenen i Aulaen. Blå farger betyr kaldt, mens gult og rødt betyr varmt. Når vi begynte å se i varmekameraet kunne vi med en gang se rammeverket bak bildene. Rammeverket gir kontakt mellom lerretet og den kalde utsiden av bygningen, mens det er varmere der lerretet bare har luft bak seg. Steinsøylene i hjørnene er enda kaldere fordi de leder varme bedre enn tre. Vi kan også se at det er varmest øverst på bildet og kaldere nederst. Varm luft stiger opp, kald luft detter ned. Stripene av støv hadde satt seg akkurat der hvor det var kaldt på grunn av rammeverket.